Склад факультета

 

Губін Сергій Вікторович - декан факультету ракетно-космічної техніки, к.т.н., професор кафедри №402, голова Вченої Ради

Остапчук Валентина Віталіївна - перший заст. декана, ст. викладач кафедри №403

Мсаалам Катерина Петрівна - заст. декана з наукової роботи, к.т.н., доцент кафедри №406

Драшпуль Наталя Володимирівна - заст. декана з виховної роботи, ст. викладач кафедри №405

Українець Наталія Анатоліївна - секретар Вченої Ради факультету, ст. викладач кафедри №405

Івановська Ольга Володимирівна - заст. декана з довузівської підготовки факультета №4, к.т.н., доцент кафедри №403 

Шепетов Юрій Олексійович - заст. декана по роботі зі студентами кафедри №402 та з КБ «Південне», к.т.н., доцент кафедри №402

Пунтус Світлана Олександрівна - помічник декана по роботі з сайтом факультету, асистент кафедри №401

Кондратьєв Андрій Валерійович - зав. кафедри №401, д.т.н., доцент

Сінченко Світлана Володимирівна - зав. кафедри №402, к.т.н., доцент

Шевцова Марина Анатоліївна - зав. кафедри №403, к.т.н., доцент

Ніколаєв Олексій Георгійович - зав. кафедри №405, д.ф-м.н., професор

Чернявський Андрій Юрійович - зав. кафедри №406, к.т.н., доцент

Горелик Станіслав Ігорович - зав. кафедри №407, к.т.н., доцент
 
Андрєєв Сергій Михайлович - к.т.н., доцент кафедри №407

Бетін Денис Олександрович -  заст. декана по роботі зі студентами кафедри №401, к.т.н., доцент кафедри №401

Вамболь Олексій Олександрович - заст. декана по роботі зі студентами кафедри №403, к.т.н., доцент кафедри №403

Головченко Олександр Васильович - к.ф-м.н., професор кафедри №405

Гребень Олександр Сергійович -  асистент кафедри №407

Ярмак Віктор Семенович - голова профбюро ППО факультету №4

 

Крупнова Дар'я Ігорівна - голова профбюро студентів факультету №4, студентка 444гр