Дуальна освіта!

12.02.2018
За роки незалежності в Україні було виведено на навколоземну орбіту приблизно 200 космічних апаратів на замовлення 10 країн, що свідчить про наявність науково-технічного потенціалу в цій сфері та впровадження новітніх наукових результатів в актуальні космічні розробки.

Досягнення космічної галузі України, що була і залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку країни, як незалежної та конкурентоспроможної держави дозволяють їй входити в першу п’ятірку космічних держав-розробників  світу завдяки використанню в цій галузі наукоємних технологій і практик. За роки незалежності в Україні було виведено на навколоземну орбіту приблизно 200 космічних апаратів на замовлення 10 країн, що свідчить про наявність науково-технічного потенціалу в цій сфері та впровадження новітніх наукових результатів в актуальні космічні розробки.

Вимоги до створення сучасних ракето-носіїв та супутників широкого спектру дії визначають необхідність підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку космічних розробок, а саме – у галузі проектування зазначених об’єктів від етапу формування технічного завдання на розробку до експериментального дослідження створеного зразка. Разом з тим слід відзначити велику кількість учасників-розробників цього процесу, досвід яких має бути проаналізований та сконцентрований з метою удосконалення процесу створення систем управління космічних об’єктів. Все це говорить про те, що у сучасних умовах конкуренції відповідність ракетно-космічної галузі України світовим тенденціям можливо тільки при своєчасній і якісній підготовці молодих фахівців, а також перепідготовки кваліфікованих кадрів, що визначило необхідність створення навчально-науково-виробничого центру Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (ХАІ) Міністерства освіти та науки України на території Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (ДП «КБ «ПІВДЕННЕ») Національного космічного агентства України у складі  Ракетно-космічного навчально-дослідного центру при ДП «КБ «ПІВДЕННЕ».

Основними завданнями створеного навчально-науково-виробничого центру (ННВЦ), є:

  • Створення умов подальшому підйому ракетно-космічної освіти шляхом поєднання науково-виробничих можливостей Державного підприємства ДП «КБ «ПІВДЕННЕ» та навчально-наукового потенціалу ХАІ;
  • формувати навчально-практичний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців ракетно-космічної галузі країни, консолідувавши зусилля ХАІ та ДП «КБ «ПІВДЕННЕ» за необхідними для галузі освітніми програмами;
  • скоординувати обсяги підготовки фахівців за відповідними освітніми програмами та ступенями освіти в залежності від потреб ракетно-космічної галузі;
  • спрямовувати інноваційну діяльність ХАІ на забезпечення розвитку інфраструктури, надання науково-консультаційних, інформаційних, дорадчих та інших послуг замовникам та виробникам ракетно-космічної галузі, впроваджувати в галузь завершених наукових розробок та передового досвіду;
  • забезпечувати формування узгодженого змісту навчання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців ракетно-космічної галузі;
  • сприяти реалізації ступеневої підготовки фахівців, що напряму пов’язано з економією коштів на підготовку до самостійного виконання завдань молодим фахівцем та практично-орієнтовної підготовки фахівців третього рівня освіти;
  • спільно ХАІ та ДП «КБ «ПІВДЕННЕ» приймати участь у виконанні міжнародних дослідницьких та освітніх проектів;
  • здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації в галузі надання освітніх послуг іноземним студентам та  фахівцям за програмами ракетно-космічної галузі;
  • сприяти проведенню профорієнтаційної та довузівської роботи по залученню випускників шкіл і технікумів для навчання в ХАІ.

Завдяки розташуванню навчально-науково-виробничого центру на території ДП «КБ «ПІВДЕННЕ» більша кількість молоді з м. Дніпро та Дніпропетровської області зможе отримати освіту за дуальною формою навчання: теоретична – ХАІ, практична – ДП «КБ «ПІВДЕННЕ».

Обираючи ХАІ Ви обираєте майбутнє.

В.о. декана факультету №4 Сергій Фірсов.

Детальніше тут: Договір. Наказ. Положення.