Специальности

Перелік спеціальностей

Спеціальність

Освітня програма

Кафедра

 

131. Прикладна механіка

пов’язана з підготовкою фахівців у галузі забезпечення міцності й довговічності конструкцій авіаційної техніки зі збереженням ефективності та конкурентоспроможності нового вибору. Увесь комплекс проблем, що виникають при цьому, і методи їх вирішення становлять зміст навчання.

·  Механіка і міцність композитних конструкцій

403

 

124. Системний аналіз

найсучасніша й універсальна спеціальність сьогодення, яка знаходить застосування усіх галузях економіки України. Спеціаліст з моделювання, проектування та аналізу систем, інформаційних технологій управління має широкий попит у суспільстві. За останні кілька років цей попит безперервно зростає. Надалі ця тенденція буде тільки посилюватися. Це означає, що в доступному для огляду майбутньому перевиробництво фахівців цієї галузі не загрожує!

· Системний аналіз і управління

405

 

134. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

є однією з найбільш престижних у вищій інженерній освіті. Фахівці в галузі проектування, виробництва, випробування і сертифікації авіаційної техніки і силових установок забезпечують створення і безпечну експлуатацію всіх типів інженерних конструкцій і зразків авіаційної техніки.

·  Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

·  Ракетні та космічні комплекси

·  Безпілотні літальні комплекси

·  Ракетні двигуни та енергетичні установки

·  Супутники, двигуни та єнергетичні установки

403

 

401

401

401

 

402

 

 

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Екологічно чисті методи отримання енергії у найближчому майбутньому стануть одними з головних у задоволенні енергетичних потреб людства.

Попит у фахівцях ракетно-космічної галузі, де Україна є одним з лідерів, значний на світовому ринку праці. Знання та вміння наших випускників ставлять їх на провідні позиції у ракетно-космічній техніці, а надбана культура інженерної підготовки дає можливість працювати у будь-якій сфері сучасного машинобудування.

 

·     Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

·     Енергетичний менеджмент та енергоефективність

 

402

 

402

 

 

 

103. Науки про Землю

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр і магістр. Існує аспірантура.

·     Космічний моніторинг Землі

 

407

 

 

193. Геодезія та землеустрій

Майбутні фахівці будуть затребуваними спеціалістами у землевпорядних фірмах та організаціях, обласних, районних управліннях Держкомзему, центрах ДЗК, науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою.

Можливість стати фахівцем для реалізації політики держави щодо реформування земельних відносин, управління земельними ресурсами, розробки проектів землевпорядкування та ведення державного земельного кадастру, проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням і охороною земель.

·     Геоінформаційні системи і технології

407

 

255. Озброєння та військова техніка

Якість підготовки фахівців в університеті забезпечується високим рівнем вимог при конкурсному відборі абітурієнтів, висококваліфікованим кадровим потенціалом, широким використанням у навчальному процесі передових форм і сучасних технологій навчання, наявністю добре оснащеної сучасним обладнанням та комп’ютерною технікою матеріально – технічної бази.

·     Ракетне та ствольне озброєння

401